Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng …

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 1/4/2023 phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chấm dứt các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản manh mún, hiệu quả kinh tế thấp.

Đọc thêm

Quyết định 1997/QĐ-TTg quy hoạch thăm dò khai thác chế biến …

- Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm phù hợp với Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, Chiến lược khoáng sản và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, củng cố công tác quốc phòng ...

Đọc thêm

Thông tư số 04/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi …

BẢNG PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ CẤP TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN (Kèm theo Thông tư Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên k hoán g sản chì - kẽm số: 04/2015/TT-BTNMT, ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đọc thêm

Tiến tới chấm dứt khai thác quặng chì kẽm công nghệ lạc hậu

Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu đạt khoảng 520 - 620 nghìn tấn chì kẽm trữ lượng cấp 121 và 122. Đến năm 2020, sản lượng khai thác, tuyển quặng đạt khoảng 16,6 nghìn tấn chì và 24,5 nghìn tấn kẽm (quy đổi từ quặng tinh chì, kẽm). …

Đọc thêm

Quyết định 866/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

Ranh giới quy hoạch là khu vực phân bố khoáng sản và chế biến khoáng sản trên diện tích đất liền của cả nước. ... Chi tiết các đề án thăm dò khoáng sản chì kẽm tại Phụ lục II.3 kèm theo. b) Khai thác - Giai đoạn đến năm 2030: …

Đọc thêm

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng …

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản. Chí Kiên (baochinhphu.vn) • 24/07/2023 - 15:47. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản ...

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TRỮ LƯỢNG, TÀI NGUYÊN …

tài nguyên, định hướng chiến lược phát triển thị trường và công tác thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chì kẽm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tóm tắt:

Đọc thêm

LCM: CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai tiền thân là Công ty TNHH Gia Long được thành lập từ năm 2002, sau đó được đổi tên thành Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai. ... Tinh quặng chì kẽm Pb, Zn> 55%; Vàng thương phẩm 99,9%; Tinh quặng sắt kích cỡ từ ...

Đọc thêm

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng …

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đối với một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược, quan trọng trong giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, với khoáng sản bô-xít, việc thăm dò, khai thác phải gắn với chế biến sâu (tối thiểu ra …

Đọc thêm

Vai trò của Tuyển khoáng trong phát triển bền vững ngành …

Tuy nhiên, tài nguyên khoáng sản là hữu hạn và không tái sinh, khai thác khoáng sản luôn song hành cùng các tác động tiêu cực tới môi trường sống, do đó, để phát triển bền vững, ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng ...

Đọc thêm

Thông tư 04/2015/TT-BTNMT phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản

Chưa xác định được việc khai thác và chế biến quặng chì - kẽm từ nguồn tài nguyên này có hiệu quả kinh tế hay có tiềm năng hiệu quả kinh tế tại thời điểm đánh giá. ... phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm số: …

Đọc thêm

Quyết định số 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê …

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tài liệu đính kèm 295.signed.pdf

Đọc thêm

Chì – Wikipedia tiếng Việt

Chì thường được tìm thấy ở dạng quặng cùng với kẽm, bạc, và (phổ biến nhất) đồng, và được thu hồi cùng với các kim loại này. Khoáng chì chủ yếu là galena (PbS), trong đó chì chiếm 86,6% khối lượng. Các dạng khoáng chứa chì khác như cerussite (PbCO 3) và anglesite (PbSO 4 ...

Đọc thêm

CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

LCM: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (LAO CAI JSC): ban lãnh đạo, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn, niêm yết, lưu hành, thông tin thành lập, công ty con, liên kết | VietstockFinance ... - Ngày 04/01/2011 CT được đổi tên thành ...

Đọc thêm

Khai thác và chế biến khoáng sản:Chế biến sâu

Có thể kể đến hoạt động khai thác khoáng sản đồng, tỉnh đã phát hiện trong 10 mỏ với tổng trữ lượng khoảng 1,5 triệu tấn đồng kim loại, 5 mỏ đã được cấp phép khai thác, trong đó …

Đọc thêm

CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí. LCM: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (LAO CAI JSC): giá realtime, đồ thị, phân tích, thống kê giao dịch, báo cáo tài chính, chỉ số tài chính, …

Đọc thêm

Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng tại …

khoáng sản tại mỏ sắt Bản Quân của Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ Matexim. Huyện Chợ Đồn có nguồn tài nguyên phong phú để phát triển công nghiệp khai thác …

Đọc thêm

Báo cáo: Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản …

Bài báo cáo Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường giới thiệu đến các bạn tính cấp thiết của việc nghiên cứu tác động của khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường, những tác động, ảnh hưởng của khai thác khoáng sản đến ...

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC VẬT

chẾ biẾn khoÁng sẢn chÌ kẼm chỢ ĐỒn luẬn vĂn thẠc sĨ hà nội, 2016 ĐẠi hỌc quỐc gia hÀ nỘi trƯỜng ĐẠi hỌc khoa hỌc tỰ nhiÊn ----- nguyễn Đức trung nghiÊn cỨu Áp dỤng cÔng nghỆ thỰc vẬt kẾt hỢp vẬt liỆu sÉt tỰ nhiÊn xỬ lÝ nƯỚc thẢi

Đọc thêm

Định hướng khai thác khoáng sản Việt Nam

- Xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với công nghệ hiện đại, phù hợp điều kiện của Việt Nam, nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và mức độ …

Đọc thêm

THÔNG TƯ 23/2021/TT-BCT » Thutucxuatnhapkhau.vn

Quặng t i nh (hay còn gọi là tinh quặng) là sản phẩm từ quá trình Chế biến khoáng sản, chưa làm thay đ ổ i c ấ u trúc hóa học của các thành phần hợp chất có trong khoáng sản nguyên khai nhưng nâng cao hàm lượng thành phần khoáng vật hoặc khoáng chất có ích trong khoáng sản ...

Đọc thêm

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản …

1. Việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và tương thích với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, vùng, địa phương và hài hòa với yêu cầu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa ...

Đọc thêm

Tuyên Quang: Thăm dò khoáng sản quặng chì-kẽm làm rõ …

Mai Đan | 28/08/2020 22:12. (TN&MT) - Hội đồng thẩm định các đề án thăm dò khoáng sản Bộ TN&MT đang thẩm định đề án "Thăm dò khoáng sản quặng chì-kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" của Công ty Cổ phần Lương Gia. Đây là đề án được các ...

Đọc thêm

Tiến tới chấm dứt khai thác quặng chì kẽm công nghệ lạc hậu

(Chinhphu.vn) - Quan điểm của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 là tiến tới chấm dứt các dự án khai thác, …

Đọc thêm

Một vài nét tổng quan về ngành công nghiệp khai khoáng …

1. Tổng quan:Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Trong đó, một số loại có trữ lượng quan trọng như bô xít (672,1 triệu tấn), apatit (0,778 triệu tấn), titan (15,71 triệu tấn), than (3.520 triệu tấn),

Đọc thêm

Khoáng sản là gì? 4 loại khoáng sản phổ biến nhất hiện nay

Khoáng sản kim loại: Là các quặng, qua quá trình chế luyện, lấy ra kim loại hoặc hợp chất của chúng. Nhóm này gồm có: Khoáng sản kim loại. Nhóm khoáng sản sắt và hợp kim của sắt như sắt, crom, mangan,…. Nhóm kim …

Đọc thêm

Quyết định 866/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và …

Ranh giới quy hoạch là khu vực phân bố khoáng sản và chế biến khoáng sản trên diện tích đất liền của cả nước. ... Chi tiết các đề án thăm dò khoáng sản chì kẽm tại Phụ lục II.3 kèm theo. b) Khai thác - Giai đoạn đến năm 2030: …

Đọc thêm

Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng: Kỳ 2 – …

Việc nghiên cứu sản xuất và chế biến sâu sản phẩm khoáng sản là một quy luật tất yếu của phát triển công nghiệp, trên cơ sở đó khai thác lợi thế của địa phương, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách là nhiệm vụ được tỉnh Bắc Kạn ưu tiên trong giai đoạn tới.

Đọc thêm

Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng: Kỳ 2

Khởi động các nhà máy chế biến sâu. Nhà máy luyện chì của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn là đơn vị thực hiện chế biến sâu của tỉnh, sau một thời gian dài dừng hoạt động vì nhiều lý do, đến tháng 7/2022, …

Đọc thêm

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng …

Quản lý tốt tài nguyên, khai thác, khâu chế biến phải sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, đảm bảo an toàn và môi trường, thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản để đáp ứng nhu cầu trong nước, cấp phép thăm dò, …

Đọc thêm